Whitney Houston serait ruinée

Whitney Houston aurait perdu toute sa fortune.

26 January, 2012
|
|